Eandis blijft zwijgzaam over de Bijzondere Bestuursbeslissingen

Op 30 augustus stuurden ondergetekende organisaties aan de gemeenteraadsleden in Vlaanderen een oproep om de voorgestelde kapitaaloperatie tussen Eandis Assets en State Grid Corporation of China niet goed te keuren.

Eandis reageert in haar nieuwsbrief van 1 september en spreekt van een aantal onjuistheden en foute interpretaties. Op die manier leidt het bestuur van Eandis de aandacht af van de politieke vraag die centraal staat in ons betoog.

Door de toetreding van een private partner zal er jaarlijks meer dan 30 miljoen euro wegvloeien naar China, terwijl er voor 250 miljard euro geparkeerd staat op onze spaarboekjes. Spaargeld dat nauwelijks nog iets opbrengt. Waarom heeft Eandis niet gezocht naar een formule waarbij het spaargeld van de burgers/gebruikers aangewend wordt? Waarom werd deze kans gemist om burgers nauwer te betrekken bij de energietransitie? Dat kan bijvoorbeeld door de oprichting van een coöperatief fonds, eventueel aangevuld met een obligatielening. Het distributienetwerk is immers een publieke dienstverlening van regionaal belang. Waarom moet een machtige buitenlandse kapitaalgroep daar winst op maken? Waarom kan het netwerk niet lokaal verankerd worden bij de lokale overheden en de gebruikers? De overheden kunnen deze kans grijpen om samen te werken met hun burgers in plaats van een machtige private partner te kiezen.

Dergelijke vormen van burgerparticipatie zijn al een jaar geleden voorgesteld op informatievergaderingen van sommige distributienetbeheerders.

Eandis geeft dus louter juridisch en financieel antwoord, maar legt geen verantwoording af voor de gemaakte keuze en negeert daardoor de maatschappelijke vraag voor meer burgerparticipatie. In haar reactie blijven er bovendien een aantal essentiële bezwaren onderbelicht.

Ten eerste zwijgt Eandis in haar reactie in alle talen over de Bijzondere Bestuursbeslissingen, die aanleiding kunnen geven tot een Deadlock procedure . Deze vormen wellicht het meest gevaarlijke element van de voorgestelde constructie.

Deze Bijzondere Bestuursbeslissingen gaan over zowat alles wat in een vennootschap belangrijk is: budgetten, investeringen, financieringsbeleid, tot zelfs de benoeming van het topkader.

Daar bevindt zich de kern van een onstabiel partnerschap. Wanneer de meerderheid van de aandeelhouders, de steden en gemeenten, een andere beslissing willen dan de nieuwe partner dan kan deze opstappen. Dat heet in de aandeelhoudersovereenkomst een Deadlock procedure.

Deze Deadlock procedure geeft de nieuwe partner het recht om, via een put-optie, Eandis System Operator (dochteronderneming van Eandis Assets) te verplichten de aandelen die State Grid Corporation of China in Eandis Assets bezit terug te kopen.

De Chinese partner krijgt dan zijn financiële inbreng terug, weliswaar aanvankelijk zonder de commerciële premie, dat is wat de Chinese partner méér betaalt (345,6 miljoen euro) dan de waarde van de participatie die hij neemt in Eandis.

Door de clausule van de Deadlock procedure op te nemen in de overeenkomst tussen aandeelhouders en mogelijks zelfs in de statuten blijft er een voortdurende mogelijkheid van uittreden van de nieuwe partner boven de constructie hangen. De beslissingsmacht van de meerderheid in de algemene vergadering staat daardoor onder voortdurende druk.

Ten tweede, over de ontvlechtingsvereisten zegt het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking dat een producent of leverancier (verkoper) van elektriciteit niet in aanmerking kan komen als aandeelhouder.

Daar leggen we de tekst naast van het financieel verslag van State Grid Corporation of China zelf :

« STATE GRID CORPORATI0N OF CHINA ; FINANCIAL STATEMENTS 2015 – With Auditors’ Report; p. 14:

“The Company principally engages in the transmission, supply, purchase and sale of electricity power, the trade and transfer of electricity power among the regional grids, and the investment, construction, and operation of projects concerning cross regional electricity transmission, transformation, and networking.”

De regulator zal uitmaken wat er al dan niet wettelijk toegelaten is.

Ten derde, inzake het inschakelen van private rechtspraak via een arbitragehof minimaliseert Eandis de impact: “het gaat enkel over interpretatie of toepassing van deze overeenkomst”, zegt Eandis in de Nieuwsbrief.

De letterlijke tekst van de aandeelhoudersovereenkomst is daarentegen glashelder en niet voor interpretatie vatbaar.

“. . . alle geschillen voortkomende uit of verband houdende met de interpretatie of toepassing van deze Overeenkomst, met inbegrip van alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of toepassing van de statuten van EA of ESO ».

De arbitrage is met andere woorden toepasselijk op de volledige juridische onderbouw van de voorgestelde nieuwe constructie van Eandis Assets en Eandis System Operator.

Ondergetekend

Climaxi;  REScoop.Vlaanderen; VEG – Vereniging van Energiegebruikers; CDO Kontich Stroomt

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *