De spreidstand van Antwerpen en de instabiliteit van Eandis Assets

Maandag 26 september behandelt het Antwerpse stadsbestuur de voorgestelde fusie van de energie intercommunales et de mogelijke intrede van de nieuwe partner State Grid Corporation of China.

De meerheid wil de deal goedkeuren. Maar tegelijkertijd flirt Antwerpen met de mogelijkheid om in 2019 uit Eandis Assets te stappen. Een recept voor instabiliteit.

De Antwerpse schepen van financiën Koen Kennis (N-VA) zou een groot voorstander zijn van de fusie en van de opname van State Grid Corp of China. Als afgevaardigde van Antwerpen in Eandis en als lid van het strategisch comité van Eandis (samen met Louis Tobback, Geert Versnick et Piet Buysse) was hij een van de weinigen die lang vóór alle andere mandatarissen op de hoogte was van de krachtlijnen van het dossier.

Maar anderzijds koestert Antwerpen al jarenlang plannen om een eigen breed, horizontaal nutsbedrijf op te richten waar zowel de distributie van elektriciteit en gas, maar ook van water en warmtekracht in ondergebracht worden. Het heeft die plannen geenszins laten vallen, hoewel er in het kader van dit dossier met geen woord over gerept wordt.

Dat betekent dat Antwerpen mogelijks in 2019 uit Eandis Assets zou stappen om zijn vrijheid te nemen en een eigen Stadsbedrijf op te richten.

Waar het schoentje wringt

De aandeelhoudersovereenkomst tussen de bestaande aandeelhouders (steden en gemeenten) en de eventuele nieuwe aandeelhouder State Grid, die de top van Eandis wil laten goedkeuren bevat een addertje onder het gras.

Indien in 2019 enkele gemeenten uit Eandis Assets uittreden en indien die gemeenten samen meer dan 10 procent van het aantal aansluitingen vertegenwoordigen, dan heeft State Grid het recht om onmiddellijk zijn eigen uitstap aan te kondigen, tegen forse voorwaarden.

Meteen riskeert het nieuwe Eandis Assets dan in een pijnlijke situatie terecht te komen: een pak van zijn omzet verliezen en eventueel de nieuwe aandeelhouder State Grid verliezen met terugbetaling van diens participatie.

Critici wijzen Antwerpen met de vinger: “Antwerpen gaat zijn gang maar de parking (een allusie op de rest van Vlaanderen) moet de brokstukken lijmen.”

Vandaar de vraag van meerdere gemeenten, maar vooral van de stad Gent, om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen en eventuele engagementen van Antwerpen, vooraleer een riskante operatie als de operatie VOLTA verder te bekijken.