Voor lokale verankering en openbaar karakter van energiedistributie

Deze blog is het tijdelijk platform van Rescoop Vlaanderen, Climaxi vzw, CDO Kontich Stroomt en VEG – Vereniging Energie Gebruikers

Wij ijveren voor het behoud van het openbaar karakter en de versterking van de lokale verankering van energiedistributeur Eandis.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ook Bart Tommelein tegen opname State Grid in Eandis

Tommelein bedenkt zich: ernstige vragen bij Chinese Eandis-deal

De Morgen – 24 september — EVM – Bron: VRT, Belga

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is er niet langer voorstander van dat het Chinese staatsbedrijf SGEL zichzelf inkoopt in het distributienetbedrijf Eandis. Nochtans had Tommelein in de gemeenteraad van Oostende nog voor een deal met de Chinezen gestemd. “Voortschrijdend inzicht”, zegt de Vlaamse minister zaterdag. Tommelein ziet Eandis liever naar de beurs trekken.

Ook Bart Tommelein heeft zich nu uitgesproken tegen de deal tussen Eandis en het Chinese bedrijf State Grid. “Ik heb er mijn bedenkingen bij. Het is geen mooi verhaal, bovendien zijn er veel twijfels bij iedereen.”

De Vlaams minister van Energie ziet dat er weinig draagvlak is. “Veel mensen begrijpen niet, en ik volg hen daar wel in, dat we zoiets strategisch als ons distributienet deels willen verkopen aan een buitenlandse investeerder.”

14 procent

Het niet onbesproken Chinese bedrijf China State Grid Co. wil liefst 830 miljoen euro betalen om een minderheidsaandeel van 14 procent te verwerven in Eandis. Omdat alle Vlaamse steden en gemeenten eigenaar zijn van Eandis, moeten zij de deal goedkeuren. Meer dan de helft heeft dat al gedaan.

De laatste weken worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de deal. Zo zouden de Chinezen mogelijk buitensporig veel macht krijgen in ruil voor het relatief kleine aandeel van 14 procent. Jonathan Holslag (professor internationale politiek), John Vandaele (journalist bij MO*) en Dirk Van de Poel (voorzitter Transitienetwerk Middenveld) pleitten er in De Morgen ook voor om de verkoop tegen te houden: Eandis is van jou en mij (en niet van de Chinezen)”.

“Voortschrijdend inzicht”

En wisselt ook minister Tommelein van kamp. Daar waar hij in de Oostendse gemeenteraad nog voor de deal stemde, slaat nu de twijfel toe. De voormalige staatssecretaris voor privacy is bezorgd om wat er met de data van verbruikers zal gebeuren, eens de Chinezen die in handen krijgen. “Door de energie-omslag zal er veel veranderen de komende jaren. Decentrale netwerken, slimme meters, noem maar op. Daarvoor zullen we enorm veel data moeten verzamelen”, zegt de voormalige staatssecretaris voor Privacy. “Hebben we genoeg nagedacht over dit aspect? Willen we onze data wel delen?”

De Open Vld’er beseft dat er aanpassingen nodig zijn aan de kapitaalstructuur van Eandis, zoals de Vreg (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) het heeft voorgeschreven. “Die aanpassing zal sowieso wel noodzakelijk zijn in de toekomst. We staan voor een grote energie-omwenteling”, aldus Tommelein. “Maar vanwaar die grote haast?”

‘Als mij dit opnieuw zou voorgelegd worden, zou ik niet meer ja stemmen’

Bart Tommelein

Dat Tommelein als gemeenteraadslid in Oostende voor de Eandis-deal met de Chinezen heeft gestemd, ziet hij niet als een probleem. “Voortschrijdend inzicht”, zegt Tommelein. “Ik voel dat het draagvlak volledig weg is en ik vind dat we dat niet zomaar mogen negeren. En ik weet ondertussen, net als iedereen, meer dan een maand geleden. Als mij dit opnieuw zou voorgelegd worden, zou ik niet meer ja stemmen”, klinkt het. “Ik denk dat het goed zou zijn dat de aandeelhouders nog eens goed zouden nadenken vooraleer de stap te zetten. Een beursgang van Eandis zou de beste keuze zijn.”

Groen: “Verantwoordelijkheid nemen”

Groen reageert tevreden op het “voortschrijdend inzicht” van Tommelein. Fractieleidster Meyrem Almaci juicht toe dat minister Tommelein “zich achter ons standpunt schaart”. “De meerderheid moet nu haar verantwoordelijkheid nemen. De uitspraken van minister Tommelein liegen er niet om: deze deal is slecht nieuws voor de Vlamingen en hun energiefactuur”, dixit Almaci.

 

Meyrem Almaci

De oppositiepartij ziet een alternatief in een eigen voorstel. “Het is nog niet te laat om deze slechte deal tegen te houden. Woensdag wordt een eerste belangrijk moment”, verwijst ze naar het nooddecreet van fractiegenoot Johan Danen. Dat voorstel wil vermijden dat een buitenlandse investeerder grote invloed verwerft in Eandis.

Het oppositievoorstel staat woensdag op de agenda in het Vlaams Parlement. De groenen roepen Open Vld, “maar ook de twijfelende collega’s van sp.a en CD&V”, op om “de Eandis-deal deal terug naar af te stemmen”.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De spreidstand van Antwerpen en de instabiliteit van Eandis Assets

Maandag 26 september behandelt het Antwerpse stadsbestuur de voorgestelde fusie van de energie intercommunales et de mogelijke intrede van de nieuwe partner State Grid Corporation of China.

De meerheid wil de deal goedkeuren. Maar tegelijkertijd flirt Antwerpen met de mogelijkheid om in 2019 uit Eandis Assets te stappen. Een recept voor instabiliteit.

De Antwerpse schepen van financiën Koen Kennis (N-VA) zou een groot voorstander zijn van de fusie en van de opname van State Grid Corp of China. Als afgevaardigde van Antwerpen in Eandis en als lid van het strategisch comité van Eandis (samen met Louis Tobback, Geert Versnick et Piet Buysse) was hij een van de weinigen die lang vóór alle andere mandatarissen op de hoogte was van de krachtlijnen van het dossier.

Maar anderzijds koestert Antwerpen al jarenlang plannen om een eigen breed, horizontaal nutsbedrijf op te richten waar zowel de distributie van elektriciteit en gas, maar ook van water en warmtekracht in ondergebracht worden. Het heeft die plannen geenszins laten vallen, hoewel er in het kader van dit dossier met geen woord over gerept wordt.

Dat betekent dat Antwerpen mogelijks in 2019 uit Eandis Assets zou stappen om zijn vrijheid te nemen en een eigen Stadsbedrijf op te richten.

Waar het schoentje wringt

De aandeelhoudersovereenkomst tussen de bestaande aandeelhouders (steden en gemeenten) en de eventuele nieuwe aandeelhouder State Grid, die de top van Eandis wil laten goedkeuren bevat een addertje onder het gras.

Indien in 2019 enkele gemeenten uit Eandis Assets uittreden en indien die gemeenten samen meer dan 10 procent van het aantal aansluitingen vertegenwoordigen, dan heeft State Grid het recht om onmiddellijk zijn eigen uitstap aan te kondigen, tegen forse voorwaarden.

Meteen riskeert het nieuwe Eandis Assets dan in een pijnlijke situatie terecht te komen: een pak van zijn omzet verliezen en eventueel de nieuwe aandeelhouder State Grid verliezen met terugbetaling van diens participatie.

Critici wijzen Antwerpen met de vinger: “Antwerpen gaat zijn gang maar de parking (een allusie op de rest van Vlaanderen) moet de brokstukken lijmen.”

Vandaar de vraag van meerdere gemeenten, maar vooral van de stad Gent, om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen en eventuele engagementen van Antwerpen, vooraleer een riskante operatie als de operatie VOLTA verder te bekijken.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwe wetgeving en uitstapmogelijkheden voor State Grid

Nog op de laatste informatievergadering van Eandis in Leuven (13 september) kwamen de gevolgen ter sprake van nieuwe wetgeving in België voor de uitstapmogelijkheden van State Grid uit Eandis Assets. Volgens een topkader van Eandis kan state Grid bepaalde nieuwe wetgeving in België inroepen om uit te stappen op grond van schending van minderheidsbelangen.

We wisten al dat een blijvend meningsverschil over een Bijzondere Bestuursbeslissing aan de nieuwe partner toelaat om uit Eandis Assets te stappen.

We vernemen nu ook dat sommige nieuwe wetgeving waarvan de nieuwe partner meent dat het zijn belangen schaadt, hem de mogelijkheid biedt om Eandis vaarwel te zeggen.

Een topman van Eandis verklaarde in Leuven: “in geval van nieuwe wetgeving die de nieuwe partner beschouwt als nadelig kan hij een uitstap eisen wegens schending minderheidsrechten.”

Het gaat concreet over mogelijke aanpassingen aan de vennootschapswetgeving. Deze mogelijkheid tot uitstap is opgenomen in de Toetredings- en Deelnemers Overeenkomst (TDO) in clausule 10.2.1 :

« . . .) (b) directe of indirecte wijzigingen aan de rechten van PP in EA of ESO, toegekend uit hoofde van de Transactiedocumenten om het minderheidsbelang van PP te beschermen, die naar analogie met artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen de categorie B1- deelnemer zouden toelaten om te stemmen als een afzonderlijke categorie indien EA een NV (naamloze vennootschap) zou zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen aan: . . .  »

Een verschil in interpretatie hierover kan krachtens clausule 27. 2. van de TDO voorgelegd worden aan een private arbitrage, zoals trouwens elk meningsverschil over de TDO.

Dit komt neer op een soort mini – arbitrage regeling, waarbij al in de statuten ingeschreven staat dat regelgeving door een overheid kan betwist worden door een buitenlandse aandeelhouder voor een private arbitrage (gelijkenissen met TTIP).

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De verschillende « marktwaarden » van Eandis en de gevolgen

Op de laatste informatievergadering van Eandis in Leuven (13 september) kwam er interessante informatie vrij over de « marktwaarde » van Eandis. Volgens een topkader van Eandis bedraagt die marktwaarde 3,5 miljard Euro. Maar volgens diezelfde topman schat de (eventuele) nieuwe Chinese partner de marktwaarde op wel 6 miljard euro. Interessant of riskant?

Na niet aflatende vragen van gemeenteraadsleden over de marktwaarde van Eandis kwam er op de informatievergadering van 13 september in Leuven meer duidelijkheid. Tot dan toe was er over die marktwaarde weinig gezegd.

Dat is nochtans van vitaal belang, want bij een uitstap van State Grid kan in bepaalde situaties terugbetaling geëist worden tegen “marktwaarde”.

Na een herhaalde vraag van een gemeenteraadslid kwam het volgende antwoord van Eandis zelf:

Volgens Eandis is de marktwaarde ongeveer 3,5 miljard euro. Want wij waarderen die 14 % participatie van State Grid tegen 484 miljoen euro. Dus is het geheel ongeveer 3,5 miljard euro.

Maar ook:

De Chinese partner waardeert de 14 pct. van hun participatie aan 830 miljoen euro. Dus is volgens hen de marktwaarde van Eandis ongeveer 6 miljard euro.”

De consequenties hiervan zijn ernstig.

In het geval van een uitstap tegen marktwaarde kunnen er twee versies van die marktwaarde opduiken.

De hoogste versie van de marktwaarde zou wellicht die zijn van State Grid (in het geval die zijn inbreng terugeist). De financiële eis zou daarmee kunnen oplopen van 484 miljoen euro tot . . 830 miljoen euro.

De uittrede tegen marktwaarde doet zich voor in geval van een schending van de minderheidsrechten van State Grid. Dit kan zich voordoen wanneer minderheidsbelangen werkelijk geschonden worden, maar ook bij een verandering van wetgeving die State Grid interpreteert als een schending van zijn belangen.

Die marktwaarde zal ook ingeroepen worden bij alle situaties van verkoop aan derden, wanneer die gevolgd wordt door een putoptie op Eandis Systeem Operator (toegelaten vanaf 9 november 2024).

Daar komt bij dat een geschil over de interpretatie van de marktwaarde (een essentieel element van de Toetredings- en Deelnemers Overeenkomst – TDO) mag beslecht worden door een private rechtbank of arbitragecommissie (zie clausule 27.2 van de TDO).

Dat is een vergelijkbare procedure als de “Investor-State Dispute Settlements (ISDS)” zoals die zouden opgenomen worden in het TTIP (Trans Atlantic Trade and Investment Partnership, het voorgestelde verdrag over handel en standaarden tussen de EU en de USA).

Vele gemeenten hebben zich al fel gekant tegen een dergelijke procedure in het kader van het voorgenomen TTIP.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Schepen van Kontich op Facebook

Eandis / SGEL deal : Gent wil overleg, Antwerpen weigert overleg, Kontich stemt tegen deal, investeringsintercommunale IKA stelt beslissing uit. Kontich wordt dagelijks gecontacteerd door andere gemeentebesturen met vraag voor uitleg. Nationale partijbureaus hebben nog 12 dagen om bocht te nemen : deal on hold en alternatieven grondig onderzoeken.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Antwerpse Inspectie Financiën heeft vragen bij Eandisdeal

MO* Magazine: “Inspectie Financiën Stad Antwerpen legt bom onder Eandisdeal”

Op 3 oktober moeten vertegenwoordigers van 230 gemeenten twee grote knopen doorhakken. (. . .). Eerst over de fusie van de intercommunales, dan over de opname van een dochternonderneming van State Grid Corporation of China als nieuwe aandeelhouder  in Eandis Assets.

Een van die gemeenten, en uiteraard een van de belangrijkste, is Antwerpen. Nu blijkt dus dat  Inspectie Financiën van de stad veel vragen heeft bij het akkoord.

 

Lees het hele artikel in Mo* Magazine

http://www.mo.be/nieuws/inspectie-financi-n-stad-antwerpen-legt-bom-onder-eandisdeal

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

State Grid Corp of China wereldgigant in centrales op steenkool

Steeds weer rijst de vraag of State Grid Corp. of China een producent is van elektriciteit of niet. Volgens een rapport van SSEE (Oxford University) is State Grid de 13de grootste producent ter wereld van elektriciteit op basis van steenkool.

De vraag of State Grid een producent is van elektriciteit vormt een belangrijk element in het debat over de opname van een nieuwe partner bij Eandis. Volgens het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) kan in de intercommunales voor energie een private partner opgenomen worden op voorwaarde dat het niet gaat om een producent of leverancier van elektriciteit of gas.

Het rapport Stranded Assets and Thermal Coal (London, January 2016) van de Smith School of Enterprise and the Environment (SSEE) van Oxford University graaft naar de omvang, de verdeling en het milieu-impact van op basis van steenkool geproduceerde elektriciteit.

Volgens het rapport staat State Grid op de dertiende plaats in de wereldranglijst. De groep produceerde 97.603 GWu (Gigawatt uur) in haar kolencentrales, met een vermogen van 22.218 Mega Watt. (Zie tabel 2 op pagina 13 en tabel 61 op pagina 171)

De groep beschikt over 44 centrales die op steenkool draaien. Volgens het rapport bedraagt de gemiddelde «carbon intensity per kWh » 1029 eenheden. Daarbij schiet State Grid de carbon intensity van zijn directe collega’s op de ranglijst ver voorbij (tabel 64 op pagina175).

(Pvl)

Voor meer informatie zie op:

http://www.smithschool.ox.ac.uk/research-programmes/stranded-assets/satc.pdf

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eandisdeal met Chinees staatsbedrijf krijgt méér kritiek

MO* Magazine: ‘Nooit gezien in 25 jaar ervaring’, zegt overnamespecialist Schrans

De deal die Eandis sluit met State Grid Corporation of China is ongewoon gunstig voor de Chinese partner, zegt privatiseringsspecialist Hervé Schrans. Pas het akkoord aan en laat de Vlaamse bevolking participeren, aldus Schrans. Komt daarbij dat State Grid de jongste jaren meermaals opdook in corruptiezaken.

 

John Vandaele

MO*redactie – Globalisering & wereldpolitiek, Oost-Azië, Centraal-Afrika

12 september 2016

Gent was dit weekend de eerste grote gemeente die vroeg om de deal met State Grid Corporation of China uit te stellen, en dus niet – zoals gepland – het akkoord op 3 oktober te laten goedkeuren door de 230 gemeentelijke mandatarissen die de algemene vergadering van Eandis uitmaken. Dat was opmerkelijk want het Leuven van Eandisondervoorzitter Louis Tobback gaf al zijn fiat. De stad Gent vraagt meer tijd om de deal te bestuderen. Eandis is eigenaar van tachtig procent van het Vlaamse distributienet voor gas en elektriciteit en is zelf eigendom van de 230 gemeenten waar zijn netwerken liggen.

Hervé Schrans, voorzitter van Finprotect Holdings, die vele jaren in China werkte en zeer beslagen is in internationale overnames, pleit eveneens voor een uitstel van de beslissing.

‘Het contract tussen Eandis en State Grid is zeer ongewoon. Ik vind het normaal dat een burgemeester dat niet goed begrijpt. Ik heb 25 jaar ervaring in overnames en fusies en heb dit ook drie maal moeten herlezen voor ik het begreep. Eandis stelt de deal nogal optimistisch voor en geeft de gemeentelijke bestuurders niet de informatie die ze nodig hebben om het akkoord goed in te schatten.’

 

Lees het hele artikel in MO*

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eandis blijft zwijgzaam over de Bijzondere Bestuursbeslissingen

Op 30 augustus stuurden ondergetekende organisaties aan de gemeenteraadsleden in Vlaanderen een oproep om de voorgestelde kapitaaloperatie tussen Eandis Assets en State Grid Corporation of China niet goed te keuren.

Eandis reageert in haar nieuwsbrief van 1 september en spreekt van een aantal onjuistheden en foute interpretaties. Op die manier leidt het bestuur van Eandis de aandacht af van de politieke vraag die centraal staat in ons betoog.

Door de toetreding van een private partner zal er jaarlijks meer dan 30 miljoen euro wegvloeien naar China, terwijl er voor 250 miljard euro geparkeerd staat op onze spaarboekjes. Spaargeld dat nauwelijks nog iets opbrengt. Waarom heeft Eandis niet gezocht naar een formule waarbij het spaargeld van de burgers/gebruikers aangewend wordt? Waarom werd deze kans gemist om burgers nauwer te betrekken bij de energietransitie? Dat kan bijvoorbeeld door de oprichting van een coöperatief fonds, eventueel aangevuld met een obligatielening. Het distributienetwerk is immers een publieke dienstverlening van regionaal belang. Waarom moet een machtige buitenlandse kapitaalgroep daar winst op maken? Waarom kan het netwerk niet lokaal verankerd worden bij de lokale overheden en de gebruikers? De overheden kunnen deze kans grijpen om samen te werken met hun burgers in plaats van een machtige private partner te kiezen.

Dergelijke vormen van burgerparticipatie zijn al een jaar geleden voorgesteld op informatievergaderingen van sommige distributienetbeheerders.

Eandis geeft dus louter juridisch en financieel antwoord, maar legt geen verantwoording af voor de gemaakte keuze en negeert daardoor de maatschappelijke vraag voor meer burgerparticipatie. In haar reactie blijven er bovendien een aantal essentiële bezwaren onderbelicht.

Ten eerste zwijgt Eandis in haar reactie in alle talen over de Bijzondere Bestuursbeslissingen, die aanleiding kunnen geven tot een Deadlock procedure . Deze vormen wellicht het meest gevaarlijke element van de voorgestelde constructie.

Deze Bijzondere Bestuursbeslissingen gaan over zowat alles wat in een vennootschap belangrijk is: budgetten, investeringen, financieringsbeleid, tot zelfs de benoeming van het topkader.

Daar bevindt zich de kern van een onstabiel partnerschap. Wanneer de meerderheid van de aandeelhouders, de steden en gemeenten, een andere beslissing willen dan de nieuwe partner dan kan deze opstappen. Dat heet in de aandeelhoudersovereenkomst een Deadlock procedure.

Deze Deadlock procedure geeft de nieuwe partner het recht om, via een put-optie, Eandis System Operator (dochteronderneming van Eandis Assets) te verplichten de aandelen die State Grid Corporation of China in Eandis Assets bezit terug te kopen.

De Chinese partner krijgt dan zijn financiële inbreng terug, weliswaar aanvankelijk zonder de commerciële premie, dat is wat de Chinese partner méér betaalt (345,6 miljoen euro) dan de waarde van de participatie die hij neemt in Eandis.

Door de clausule van de Deadlock procedure op te nemen in de overeenkomst tussen aandeelhouders en mogelijks zelfs in de statuten blijft er een voortdurende mogelijkheid van uittreden van de nieuwe partner boven de constructie hangen. De beslissingsmacht van de meerderheid in de algemene vergadering staat daardoor onder voortdurende druk.

Ten tweede, over de ontvlechtingsvereisten zegt het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking dat een producent of leverancier (verkoper) van elektriciteit niet in aanmerking kan komen als aandeelhouder.

Daar leggen we de tekst naast van het financieel verslag van State Grid Corporation of China zelf :

« STATE GRID CORPORATI0N OF CHINA ; FINANCIAL STATEMENTS 2015 – With Auditors’ Report; p. 14:

“The Company principally engages in the transmission, supply, purchase and sale of electricity power, the trade and transfer of electricity power among the regional grids, and the investment, construction, and operation of projects concerning cross regional electricity transmission, transformation, and networking.”

De regulator zal uitmaken wat er al dan niet wettelijk toegelaten is.

Ten derde, inzake het inschakelen van private rechtspraak via een arbitragehof minimaliseert Eandis de impact: “het gaat enkel over interpretatie of toepassing van deze overeenkomst”, zegt Eandis in de Nieuwsbrief.

De letterlijke tekst van de aandeelhoudersovereenkomst is daarentegen glashelder en niet voor interpretatie vatbaar.

“. . . alle geschillen voortkomende uit of verband houdende met de interpretatie of toepassing van deze Overeenkomst, met inbegrip van alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of toepassing van de statuten van EA of ESO ».

De arbitrage is met andere woorden toepasselijk op de volledige juridische onderbouw van de voorgestelde nieuwe constructie van Eandis Assets en Eandis System Operator.

Ondergetekend

Climaxi;  REScoop.Vlaanderen; VEG – Vereniging van Energiegebruikers; CDO Kontich Stroomt

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen